DE LEUKSTE T-SHIRT EN HOODIE SHOP VAN DE BENELUX | STEEDS DE LEUKSTE, GRAPPIGSTE EN MEEST ACTUELE ONTWERPEN | VEILIG ONLINE BESTELLEN EN BETALEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

De elektronische webwinkel van Damien Tindemans , met maatschappelijke zetel te Ophovenstraat 73 3680 Neeroeteren, btw BE 0612980315, (hierna ‘T-shirtwinkel.eu’) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij T-shirtwinkel.eu.  

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze Voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien T-shirtwinkel.eu deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 1: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

Artikel 2: Aanbod

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie Artikel 10:  Klantendienst van T-shirtwinkel.eu). 

T-shirtwinkel.eu is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. T-shirtwinkel.eu is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door T-shirtwinkel.eu. 

T-shirtwinkel.eu is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  

Artikel 3: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van T-shirtwinkel.eu online aan te kopen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van T-shirtwinkel.eu. De bestellingen worden thuis bij de klant geleverd of kunnen afgehaald worden in de winkel 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

– Bankkaart (Maestro, Mistercash) – Ideal

– Overschrijving

– Betaling bij afhaling

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van T-shirtwinkel.eu

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van T-shirtwinkel.eu te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 5: Klachten

Het kan zich altijd voordoen dat de omverpakking, en op die manier ook de inhoud van uw levering, schade oploopt tijdens dit transport. Bij ontvangst van uw bestelling controleert u dan ook steeds best zo grondig mogelijk of u geen uitwendige schade (scheuren, deuken, …) aan de geleverde dozen vaststelt. Wanneer u het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt u immers niet alleen het aantal dozen dat u heeft ontvangen, maar ook dat u aan de buitenkant van de omverpakking geen zichtbare schade heeft vastgesteld. Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk de schade aan de omverpakking omschrijft op het ontvangstdocument. Opgelet: eenmaal ondertekend voor ontvangst, zijn klachten tegen de transporteur wegens schade aan de inhoud van de omverpakking niet meer ontvankelijk. Transportschade dient dus onmiddellijk bij levering gemeld te worden op de leverbon van het transportbedrijf dat de goederen geleverd heeft, en dient tevens gecommuniceerd te worden aan T-shirtwinkel.eu. 

De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden

T-shirtwinkel.eu is niet aansprakelijk voor het eventueel verkeerd gebruik van de geleverde producten. 

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 6: Garantie

a. Wettelijke garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Om de garantietermijn te bepalen, wordt er gekeken naar de facturatie datum en de datum van eerste, aangetekende, gemotiveerde en schriftelijke melding. Een e-mail aan onze klantendienst (Artikel 12:  Klantendienst van T-shirtwinkel.eu) wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn zoals elektroden, snoeren, kabels, e.d. De waarborg vervalt indien de materialen niet rechtsreeks bij T-shirtwinkel.eu gekocht werden. De garantie is niet overdraagbaar. 

Krachtens de waarborg kan T-shirtwinkel.eu maximaal gehouden zijn tot het kosteloos herstel, vervanging of terugbetaling van het geleverde goed, met uitsluiting van alle andere onrechtstreekse en/of gevolgschade (zie Artikel 20: Schadevergoeding).

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@t-shirtwinkel.eu Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ,T-shirtwinkel Ophovenstraat 73 3680 Neeroeteren, info@t-shirtwinkel.eu, 0479692024, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien ongeacht welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door T-shirtwinkel.eu om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9:  Klantendienst van T-shirtwinkel.eu

De klantendienst van T-shirtwinkel.eu tijdens de openingsuren bereikbaar op het telefoonnummer +32 4979 69 20 24, via e-mail op info@T-shirtwinkel.eu of per post op het volgende adres: T-shirtwinkel.eu Ophovenstraat 73 3680 Neeroeteren

Artikel 10: Wijziging Voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van T-shirtwinkel.eu. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

T-shirtwinkel.eu kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 11: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren (België) bevoegd. 

Contacteer Ons

  • Adres: Ophovenstraat 73 3680 Neeroeteren
  • Telefoonnummer: +32479692024